ארכיון חדשות

05.10.2020 14:24: בעלי/ות עסקים זה עבורכם:

ביום 1.10.2020 משרד התעשייה והכלכלה פתח את האפשרות לעסקים להגיש בקשה לאישור זכאות להנחה מארנונה, העסקים יכולים להגיש את הבקשות בקישור הבא:

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx?fbclid=IwAR0djaTzxy1HTKRxPRa4B9yguPobIwQy8gdIKFCvw9MM4nuCq4-RLtKyVoM

ההנחה הינה במסגרת התכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה, זכאים עסקים שנפגעו מעל שיעור מסוים, להנחה של 95% בארנונה לתקופה של עד 1.6.2021.
ההנחה נקבעה במסגרת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020, שנחתמו ב-15.09.2020 על ידי שר הפנים.
מערך המעוף מפעיל
מוקד מענה לעסקים – מס' המוקד *3569 שלוחה 2.

לפרטים נוספים בעלי/ות עסקים זה עבורכם: