ארכיון חדשות

01.10.2020 18:45: עדכון בקשר להפסקות החשמל

תושבים יקרים,
היום התקיימה ישיבה טלפונית עם כל הגורמים הנוגעים להפסקות החשמל שאנו חווים בישוב.
השתתפו ק. אגם מרחבי במשטרה, הקבט הראשי של חברת החשמל ראש ומהנדס המועצה.
בישיבה הבהיר ראש המועצה בצורה שלא משתמעת לשני פנים, שלא ניתן להמשיך לחיות במציאות של כמה הפסקות חשמל בשבוע במיוחד בלילות ופירט את ההשלכות והנזקים הנגרמים לנו.
נמסר כי מתחילת השנה ידוע על אירועי גניבת ציוד לרבות שנאים במרחב נגב ובמרחב לכיש.
בישיבה הוחלט:
1. חברת חשמל תוסיף עוד רכב לגזרה כולל שני סיירים.
2. ייערך מיפוי ותחקור אירועים מדוייק על ידי המשטרה .
3. יבוצע דיווח בזמן אמת מחברת החשמל למשטרה על כל נזק לציוד בכל שעות היממה.
4. חברת החשמל תרכיב אמצעי התראה אלקטרוניים להגנה על הציוד.
5. המשטרה תתגבר את מערך הכוחות ותבצע תיעדוף מיידי ובכל האמצעים לעניין זה.

עדכון בקשר להפסקות החשמל