ארכיון חדשות

16.09.2020 10:04: עדכון מועצה בנושא שבט נופר

תושבים יקרים, הורים, חניכים, מדריכים ושותפים.

שמחים לבשר לכם כי לאחר ישיבות רבות, חשיבה מחוץ לקופסה, רצון טוב ונכונות לגמישות מכולם, המועצה ותנועת הצופים הגיעו להסכמה על מתווה להמשך פעילות של תנועת הצופים ביישוב.

הושגו הבנות לגבי רוב הנושאים להם שאפנו. (מפורט במסמך המצ"ב). אלו עיקרי הדברים:
1. יוחזרו תשלומי השנה הקודמת וניתנה התחייבות להסדיר ולהשלים את כלל ההחזרים בקרוב. (כספי מפעלים + 100 ש''ח, שהם חלק יחסי מדמי החבר).
2. סכום הגביה עבור המטה מתוך דמי החבר לתנועה, יהיה זהה לסכום הגביה משבטי אשקלון וב"ש, ולא לרף המקסימלי. כך ייקל נטל התשלומים על ההורים.
3. דוחות כספיים של השבט משלוש השנים האחרונות יעברו בקרוב בדיקת עומק יסודית ע"י רואה חשבון חיצוני.
4. במבט קדימה, ההתנהלות הכספית של השבט תהיה דרך המתנ'ס: תשלומים יגבו וינוהלו תחת פיקוח ובקרה, בשקיפות מלאה, במטרה שישמשו את חניכי שבט נופר להבים בלבד.
כולי תקווה שבעוד כשנה נוכל להביא להוזלה נוספת של התעריפים, לאור כך שמירב הכספים (תשלומי הורים + תמיכת המועצה) ישמשו את חניכי נופר ולא יצאו כספים מחוץ לשבט.

אנו מעריכים מאוד את ראשי הנהגת צופים דרום על הרצון להגיע להסכמה ומקווה שהגמישות שהדגימו תביא בשלב השני לגיבוש הסכם מיטבי בין המועצה והמתנס לתנועת הצופים.

תודה לראש המועצה, מר יוסי ניסן, שידע לזהות את הצדק בטענות שהובאו בפניו ונתן בי את אמונו לפעול למען תיקון העניין מתוך אכפתיות לתושבים.

אנו מבקשים להודות גם לקבוצת ההורים שהביאה את הסוגיה לפתחנו ופעלה בהתנדבות ובערכיות לטובת כלל תושבי להבים: לרון בן חיון שהוביל את הנושא, לחן ארבלי, יונה סבוראי, סמדר קונסטנטינו ועדי רון.

שבט נופר הוא של כולנו ואנו מחוייבים לשגשוגו.

אנו שמחים להיות שותפים בחיזוק נוער ערכי ופעיל ביישוב.
מועצת להבים

לפרטים נוספים