ארכיון חדשות

13.09.2020 13:56: הודעת מועצה - 13.9.20

תושבים יקרים
נכון להיום ישנם 19 חולים מאומתים ביישוב ועוד כ 65 תושבים בבידוד.
המשמעות היא כי כמות התחלואה הכפילה את עצמה ביחס לשבוע קודם.
עקב העלייה המדאיגה בתחלואה, החליטה המועצה בהמלצת ועדת קורונה יישובית, על מספר החמרות בכללים, במטרה לשמור על בריאות הציבור ולצמצם את התפשטות המחלה:
* ביטול אירועי תרבות ובראשם מופע אברהם טל שתוכנן לשבוע הקרוב.
* פנינו לעמותת מועדון חברים להבים להגביר את האכיפה ולהקפיד יתר על התו הסגול.
* ביטול פעילות הצופים.
* שינוי בפעילות "דגל החינוך" כך שיישמרו הקפסולות מהבוקר.
* המשך סגירת הגנים הציבוריים.
* סגירת המגרשים.
* הפסקת חוגי הילדים שאינם לאותה קפסולה מהבוקר.
* החלטה של בית ספר "אשל הנשיא" לעבור ללמידה מרחוק.

ההחלטות הללו, יחד עם הקפדה של התושבים לשמירה על הכללים, יסייעו בצמצום התחלואה ביישוב.
אנו ממשיכים לבצע פיקוח ובקרה בשגרה וגם בימי הסגר הצפויים.
נמשיך ונדווח לכם על המצב.
בברכת בריאות ושנה טובה ומבורכת,
ועדת קורונה
מועצה מקומית להבים

הודעת מועצה - 13.9.20