ארכיון חדשות

11.09.2020 13:00: טיילת יער להבים - לרווחת התושבים

תושבים יקרים,
אנו רוצים לשתף אתכם בסטטוס הפרוייקט המתוכנן בטיילת יער מדינות גרמניה.
לפני כשנה הגינו במחלקת ההנדסה את הרעיון להוסיף נקודות עניין ביער, על מנת לאפשר ליותר קהלי יעד מהיישוב ליהנות מפנינת הטבע הישובית.

*עקרונות שהנחו אותנו:*
* שיפור תרבות הפנאי לתושבי היישוב.
* מניעת מטרדים אפשריים לתושבים הגובלים ביער ולתושבים בכלל.
* שמירה ככל שניתן על הטבע ועל אופיו של היער.

*תכנית הפיתוח תיעשה בהדרגה -*
1. תוספת תאורה ומצלמות (לכיוון היער ולא לבתים), אשר יועילו בין היתר להרתעת פולשים מכיוון היער.
2. שיפור השבילים, הוספת מתקני ספורט ומשחק.
3. אגם קטן.

בשלב התכנון היו שותפים מחלקת ההנדסה וקק"ל.
בשלב הבא דאגנו לגיוס כספים, ולשמחתנו מצאנו מימון מלא: שליש מהפרוייקט ממומן ע"י רשות הניקוז, שליש ע"י קק"ל, והיתר ע"י מפעל הפיס ותרומת מדינת גרמניה.
*לאחר שגיבשנו תכנית ואמצעי מימון, הצגנו את הפרוייקט למליאת המועצה, וקיבלנו אישור לצאת לדרך.*
*בשלב הבא הקמנו צוות היגוי מועצתי לחשיבה מעמיקה על הפרטים.*

העלנו את התכניות כסרט תדמית, שיתפנו את הציבור בתכנית, ולשמחתנו קיבלנו תגובות נלהבות רבות.
בד בבד קיבלנו פניות מתושבים שביקשו להאיר את עינינו ולהעיר על עצם התכנית, ועל פרטים ממנה.
כדי לשמוע ולהבין *כינסנו ערב שולחנות עגולים והזמנו את הציבור להיות שותפים בחשיבה.*
הגיעו כ-40 תושבים ואנו מעריכים מאוד את האכפתיות והשותפות.
במפגש עלו מספר נושאים, בהם חשש מפגיעה באופי הטבעי של היער, בקשה לתשומת לב למאפייני התאורה, ללוחות הזמנים, לרעש בשעות הלילה, לנושא האגם המתוכנן וכן לנושא הלכלוך והאחזקה בכלל.
כמו כן עלו הזדמנויות לשיתוף קהלי יעד רבים בפעילות ביער, כדוגמת תנועת הנוער היישובית, ורעיונות שיפור נוספים כדוגמת העברת נקודת השיטור היישובית ליער.

*כיוון ששיתוף הציבור הוא ערך חשוב בעינינו, ואנו פועלים למען הציבור, הוספנו לוועדת ההיגוי נציגי ציבור, ואנו נדון בשאלות, בהערות ובבקשות שעלו מתושבים.*
ועדת ההיגוי תתכנס שוב בקרוב.

*חשוב לנו להבהיר: הפיתוח המתוכנן עדין ומדוד, ונועד להוסיף אפשרויות הנאה מהיער לכמה שיותר תושבים ביישוב.*
נושא מיקום וגודל האגם נבחנים, אנו מחפשים תאורה שתתאים למקום, ושעות התאורה תיקבענה תוך התחשבות מירבית בציבור ובטבע.
*האחריות על האחזקה מוטלת על היישוב ואנו מתייחסים לכך בכובד ראש: בכוונתנו להקים "סיירת ירוקה" שתפקידה לפקח על כל השטחים הפתוחים ביישוב, וכן על הפארקים הקיימים. המועצה הקצתה תקציב לתחזוקה ולפיקוח, ועימה שותפים קק"ל ורשות הניקוז.*

*ביצוע הפרוייקט מתוכנן בצורה מדורגת, כדי שנוכל ללמוד מכל שלב, להכיר את המשמעויות ולהיערך נכון להמשך.*

אנו מודעים לרגישויות השונות וחשוב לנו לשמור על אופיו של היער.
מטרתנו היא להוסיף טוב, לפתח את היישוב והיער הסמוך לטובת התושבים.

טיילת יער להבים - לרווחת התושבים