ארכיון חדשות

07.09.2020 20:26: הודעת מועצה בנושא שבט נופר

תושבים יקרים,
היות והתקבלו אצל ראש המועצה פניות מהורי חניכי נופר שהלינו על התנהלות הצופים בעניינים כספיים,
ראש המועצה לקח את הטענות לתשומת ליבו, והחליט לבדוק את הנושא ולפעול לטובת תושבי הישוב לתיקון , שיפור ,טיוב הבקרה והשקיפות.
ראש המועצה מינה אותי לעמוד בראש , כנציג המועצה וההורים במשא ומתן מול הצופים.
אני מבקש לעדכן אתכם, כי מזה זמן מתקיימות שיחות עם גורמי הצופים במטרה לקדם תנאי התקשרות חדשים שייטיבו עם החניכים, השבט והמשפחות.
הכוונה הינה לגבות ולנהל את הכספים באמצעות המתנס כשההוצאות תהינה תחת פיקוח ,בקרה ובשקיפות מוחלטת.

אני מודה להורים שהביאו את הסוגיה לפתחנו וכמובן על השותפות והאמון, ומבקש שתתאזרו בסבלנות עד לגיבוש מתווה מיטבי שיוסכם על כולנו.

שלכם אלעד ארזי
בשם ראש המועצה- מר יוסי ניסן

הודעת מועצה בנושא שבט נופר