ארכיון חדשות

31.08.2020 13:01: הסעות לתלמידי כיתות א' – ד' בבי"ס להבים שנה"ל תשפ"א

להורים ולתלמידים שלום רב,
מצורף קישור עם הפרטים בנושא הסעות לתלמידי כיתות א' – ד' בבי"ס להבים שנה"ל תשפ"א

לפרטים נוספים הסעות לתלמידי כיתות א' – ד' בבי