ארכיון חדשות

30.08.2020 13:21: הסעות לתלמידי בי"ס אשל הנשיא שנה"ל תשפ"א

להורים ולתלמידים שלום רב,
מצורף קישור עם הפרטים בנושא הסעות לתלמידי בי"ס אשל הנשיא שנה"ל תשפ"א

לפרטים נוספים הסעות לתלמידי בי