ארכיון חדשות

16.07.2020 09:58: הסעות למבחני בגרות

תושבים יקרים, מצ"ב קישור עם מועדי הבחינות טלפון לרישום: שמוליק - 050-2041004 https://lehavim.muni.il/%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA/

לפרטים נוספים