ארכיון חדשות

18.06.2020 22:02: דברי הסבר לשינויים בצו הארנונה לשנת 2021

מצ"ב קישור - דברי הסבר לשינויים בצו הארנונה לשנת 2021 https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2021.pdf

לפרטים נוספים