ארכיון חדשות

18.06.2020 22:00: הצעה לצו ארנונה לשנת 2021

מצ"ב קישור להצעה לארנונה לשנת 2021

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%95-%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2021-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9F-2246.pdf

לפרטים נוספים