ארכיון חדשות

17.06.2020 18:32: הודעת מועצה בנושא בדיקות קורונה לתלמידים

תושבים יקרים, היום הוחל בביצוע דגימות לקורונה לתלמידי בית הספר להבים, ומחר ימשיכו לדגום את שאר התלמידים ואת תלמידי אשל הנשיא המתגוררים בלהבים. למען שמירה על בריאותם ושלומם של הילדים והתושבים, החלטנו בעיצה יחד עם משרד החינוך, לנקוט במשנה זהירות ועל כן מוסדות החינוך יישארו סגורים עד ליום ראשון כולל, או עד לכל הודעה אחרת שתפורסם. הסגירה כוללת את כל מוסדות החינוך ביישוב ובאשל הנשיא, לרבות גני הילדים. המשיכו לעקוב אחר פרסומי המועצה כאשר אנו מעדכנים בכל התפתחות. בברכת בריאות מלאה לכולנו, יוסי ניסן ראש המועצה.