ארכיון חדשות

18.05.2020 07:32: עדכון מועצה עקב ריבוי זבובים בישוב .

לפני כחודשיים, מיד כשהתחיל להתפשט ריח פיזור דשן בישוב פנה ראש המועצה למר ברוך דביר מנהל המחוז במשרד להגנת הסביבה.
המשרד להגנת הסביבה הוא בעל הסמכות והיכולת לבצע חקירה ולהטיל קנסות על מפירי חוק.
בוצעו סיורים בשטחים הגובלים בישוב ונמצא כי חומרי הדישון הוצנעו בקרקע .
לאחר שתופעת ריבוי הזבובים בישוב גברה פנה ראש המועצה שוב למנהל המחוז ובוצעו שני סיורים נוספים שלא גילו דבר חדש כאשר הדשן שפוזר כבר יבש.
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי התופעה צפויה לחלוף במהלך השבועות הקרובים.

עדכון מועצה עקב ריבוי זבובים בישוב .