ארכיון חדשות

17.05.2020 15:41: הסעות לתלמידי ביה"ס להבים

להורים ולתלמידים שלום רב,
מצורף קישור להודעה בנושא הסעות לתלמידי ביה"ס להבים
https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2020/05/%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9D.pdf

לפרטים נוספים הסעות לתלמידי ביה