ארכיון חדשות

04.05.2020 19:57: הסעות לתלמידי כיתות יא', יב' לאשל הנשיא

להורים שלום רב,
מצורף נוהל הסעות לאשל הנשיא

לפרטים נוספים הסעות לתלמידי כיתות יא', יב' לאשל הנשיא