ארכיון חדשות

 • 28.01.2021 16:43: לכידת חתולים חסרי בית לצורך עיקור/סירוס  קרא עוד >>
 • 25.01.2021 08:10: ריסוס נגד תהלוכן האורן ביער גרמניה קרא עוד >>
 • 26.01.2021 15:56: עדכון קורונה קרא עוד >>
 • 24.01.2021 11:38: ריסוס נגד תהלוכן האורן ביער גרמניה קרא עוד >>
 • 26.01.2021 15:50: נאמני הרחוב בלהבים קרא עוד >>
 • 21.01.2021 19:52: עדכון קורונה - 21.1.21 קרא עוד >>
 • 26.01.2021 08:20: לכידת חתולים חסרי בית לצורך עיקור/סירוס. קרא עוד >>
 • 21.01.2021 15:00: ריסוס נגד תהלוכן האורן ביער גרמניה קרא עוד >>
 • 26.01.2021 08:18: רשימת טלפונים של מחלקות המועצה קרא עוד >>
 • 20.01.2021 09:24: עדכון קורונה - 20.1.21 קרא עוד >>
 • 25.01.2021 16:00: פרוייקט התקנת מספרי בתים חדשים. קרא עוד >>
 • 20.01.2021 09:23: פרויקט גלאי עשן בבתי בני הגיל שלישי, יוצא לדרך קרא עוד >>
 • 25.01.2021 08:10: ריסוס נגד תהלוכן האורן ביער גרמניה קרא עוד >>
 • 18.01.2021 16:58: עדכון קורונה - 18/1/21 קרא עוד >>
 • 24.01.2021 11:38: ריסוס נגד תהלוכן האורן ביער גרמניה קרא עוד >>
 • 18.01.2021 13:57: הודעת מועצה קרא עוד >>
 • 21.01.2021 19:52: עדכון קורונה - 21.1.21 קרא עוד >>
 • 17.01.2021 13:38: הודעה ממחלקת הגבייה בנושא תשלומי מיסים דרך האתר קרא עוד >>
 • 21.01.2021 15:00: ריסוס נגד תהלוכן האורן ביער גרמניה קרא עוד >>
 • 17.01.2021 11:31: עדכון קורונה 17.1.21 קרא עוד >>
 • 20.01.2021 09:24: עדכון קורונה - 20.1.21 קרא עוד >>
 • 14.01.2021 08:23: רישום למוסדות החינוך בלהבים לשנה"ל תשפ"ב קרא עוד >>
 • 20.01.2021 09:23: פרויקט גלאי עשן בבתי בני הגיל שלישי, יוצא לדרך קרא עוד >>
 • 12.01.2021 13:01: הודעה ממחלקת הגבייה בנושא תשלומי מיסים דרך האתר קרא עוד >>
 • 18.01.2021 16:58: עדכון קורונה - 18/1/21 קרא עוד >>
 • 10.01.2021 13:08: השתדרגנו - פינות המיחזור היישוביות התחדשו לרווחת התושבים! קרא עוד >>
 • 18.01.2021 13:57: הודעת מועצה קרא עוד >>
 • 10.01.2021 10:26: עדכון קורונה - 10/1/21 קרא עוד >>
 • 17.01.2021 13:38: הודעה ממחלקת הגבייה בנושא תשלומי מיסים דרך האתר קרא עוד >>
 • 10.01.2021 09:36: שעות קבלת קהל במחלקה הוטרינרית בתקופת הסגר קרא עוד >>
 • 17.01.2021 11:31: עדכון קורונה 17.1.21 קרא עוד >>
 • 09.01.2021 20:53: פתיחת מסגרת חלופית לילדי עובדים חיוניים בימי הסגר קרא עוד >>
 • 14.01.2021 08:23: רישום למוסדות החינוך בלהבים לשנה"ל תשפ"ב קרא עוד >>
 • 07.01.2021 12:09: משולחנה של הוטרינרית - קבלת קהל בימי הסגר קרא עוד >>
 • 12.01.2021 13:01: הודעה ממחלקת הגבייה בנושא תשלומי מיסים דרך האתר קרא עוד >>
 • 07.01.2021 12:06: הודעת דן בדרום קרא עוד >>
 • 10.01.2021 13:08: השתדרגנו - פינות המיחזור היישוביות התחדשו לרווחת התושבים! קרא עוד >>
 • 07.01.2021 09:44: המועצה המקומית להבים משתתפת בצער משפחת אברהמי קרא עוד >>
 • 10.01.2021 10:26: עדכון קורונה - 10/1/21 קרא עוד >>
 • 07.01.2021 09:34: עדכון קורונה קרא עוד >>
 • 10.01.2021 09:36: שעות קבלת קהל במחלקה הוטרינרית בתקופת הסגר קרא עוד >>
 • 05.01.2021 10:43: עדכון קורונה קרא עוד >>
 • 09.01.2021 20:53: פתיחת מסגרת חלופית לילדי עובדים חיוניים בימי הסגר קרא עוד >>
 • 04.01.2021 19:18: עדכון קורונה קרא עוד >>
 • 07.01.2021 12:09: משולחנה של הוטרינרית - קבלת קהל בימי הסגר קרא עוד >>
 • 03.01.2021 13:49: חיסון קורונה - בני 55+ מבוטחי קופת חולים כללית קרא עוד >>
 • 07.01.2021 12:06: הודעת דן בדרום קרא עוד >>
 • 31.12.2020 16:37: עדכון קורונה 31/12/2020 קרא עוד >>
 • 07.01.2021 09:44: המועצה המקומית להבים משתתפת בצער משפחת אברהמי קרא עוד >>
 • 31.12.2020 12:59: קבלת קהל במחלקה הוטרינרית - 1.1.2021 קרא עוד >>
 • 07.01.2021 09:34: עדכון קורונה קרא עוד >>
 • 31.12.2020 09:00: סגירת השער המזרחי בתקופת הסגר קרא עוד >>
 • 05.01.2021 10:43: עדכון קורונה קרא עוד >>
 • 31.12.2020 08:56: קבלת קהל - וטרינרית המועצה קרא עוד >>
 • 04.01.2021 19:18: עדכון קורונה קרא עוד >>
 • 29.12.2020 08:22: הודעת מועצה בנושא חנייה קרא עוד >>
 • 03.01.2021 13:49: חיסון קורונה - בני 55+ מבוטחי קופת חולים כללית קרא עוד >>
 • 29.12.2020 08:21: שיבושים באספקת המים ברחוב קידה קרא עוד >>
 • 31.12.2020 16:37: עדכון קורונה 31/12/2020 קרא עוד >>
 • 28.12.2020 12:45: רישום למוסדות החינוך בלהבים לשנה"ל תשפ"ב קרא עוד >>
 • 31.12.2020 12:59: קבלת קהל במחלקה הוטרינרית - 1.1.2021 קרא עוד >>
 • 28.12.2020 09:00: שיבושים באספקת המים ברחוב סופית קרא עוד >>
 • 31.12.2020 09:00: סגירת השער המזרחי בתקופת הסגר קרא עוד >>
 • 28.12.2020 08:16: משולחנה של הוטרינרית קרא עוד >>
 • 31.12.2020 08:56: קבלת קהל - וטרינרית המועצה קרא עוד >>
 • 28.12.2020 08:15: משולחנה של הוטרינרית - קבלת קהל קרא עוד >>
 • 29.12.2020 08:22: הודעת מועצה בנושא חנייה קרא עוד >>
 • 25.12.2020 13:07: עדכון קורונה - 25/12/20 קרא עוד >>
 • 29.12.2020 08:21: שיבושים באספקת המים ברחוב קידה קרא עוד >>
 • 25.12.2020 13:05: משולחנה של הוטרינרית  קרא עוד >>
 • 28.12.2020 12:45: רישום למוסדות החינוך בלהבים לשנה"ל תשפ"ב קרא עוד >>
 • 24.12.2020 10:28: מצורפת הודעת חברת דן בדרום. קרא עוד >>
 • 28.12.2020 09:00: שיבושים באספקת המים ברחוב סופית קרא עוד >>
 • 24.12.2020 08:14: עדכון עבודות בקו המים שמבצעת חברת מקורות קרא עוד >>
 • 28.12.2020 08:16: משולחנה של הוטרינרית קרא עוד >>
 • 23.12.2020 11:30: שיבושים באספקת המים ברחובות: סופית וסנונית קרא עוד >>
 • 28.12.2020 08:15: משולחנה של הוטרינרית - קבלת קהל קרא עוד >>
 • 22.12.2020 08:26: שיבושים באספקת המים ברחוב פעמונית קרא עוד >>
 • 25.12.2020 13:07: עדכון קורונה - 25/12/20 קרא עוד >>
 • 21.12.2020 09:00: קו 47 - הודעת דן בדרום קרא עוד >>
 • 25.12.2020 13:05: משולחנה של הוטרינרית  קרא עוד >>
 • 20.12.2020 14:31: סורגים לחברים הכי טובים. קרא עוד >>
 • 24.12.2020 10:28: מצורפת הודעת חברת דן בדרום. קרא עוד >>
 • 20.12.2020 14:29: ריסוס נגד תהלוכן האורן ביער מדינות גרמניה קרא עוד >>
 • 24.12.2020 08:14: עדכון עבודות בקו המים שמבצעת חברת מקורות קרא עוד >>
 • 20.12.2020 14:21: קיום בדיקות קורונה מחר 21/12/20 קרא עוד >>
 • 23.12.2020 11:30: שיבושים באספקת המים ברחובות: סופית וסנונית קרא עוד >>
 • 17.12.2020 20:44: עדכון קורונה - 17/12/20 קרא עוד >>
 • 22.12.2020 08:26: שיבושים באספקת המים ברחוב פעמונית קרא עוד >>
 • 16.12.2020 11:44: תושבים יקרים תזכורת קבלת קהל במחלקה הוטרינרית קרא עוד >>
 • 21.12.2020 09:00: קו 47 - הודעת דן בדרום קרא עוד >>
 • 16.12.2020 07:27: הורים לילדים ובני נוער - ההרצאה האחרונה בסדרת ההרצאות שלנו מתקרבת קרא עוד >>
 • 20.12.2020 14:31: סורגים לחברים הכי טובים. קרא עוד >>
 • 14.12.2020 15:42: הודעת דן בדרום בנושא אפשרויות תשלום עבור הנסיעה קרא עוד >>
 • 20.12.2020 14:29: ריסוס נגד תהלוכן האורן ביער מדינות גרמניה קרא עוד >>
 • 13.12.2020 17:44: חג חנוכה שמח קרא עוד >>
 • 20.12.2020 14:21: קיום בדיקות קורונה מחר 21/12/20 קרא עוד >>
 • 13.12.2020 15:53: יצירת קשר עם המועצה קרא עוד >>
 • 17.12.2020 20:44: עדכון קורונה - 17/12/20 קרא עוד >>
 • 13.12.2020 12:59: עבודות של חברת מקורות בקו המים בלהבים קרא עוד >>
 • 16.12.2020 11:44: תושבים יקרים תזכורת קבלת קהל במחלקה הוטרינרית קרא עוד >>
 • 13.12.2020 12:57: עדכון קורונה 13/12/20 קרא עוד >>
 • : הורים לילדים ובני נוער - ההרצאה האחרונה בסדרת ההרצאות שלנו מתקרבת קרא עוד >>