ארכיון חדשות

02.04.2020 13:20: הודעת מועצה -בקרה והגבלה של הנכנסים לישוב.

תושבים יקרים,
בכדי לשמור על בריאותכם הוחלט להגביר את הבקרה והגבלה של הנכנסים לישוב.
בהתאם לכך החל מהיום 2 באפריל יוצב מאבטח בכניסה לישוב באופן קבוע והשער המזרחי יהיה סגור בכל שעות היממה לכניסה ויציאת תושבים.
אנא גלו סבלנות וההבנה.
להבים, קהילה אחת ♥️ אחד.