ארכיון חדשות

12.12.2019 12:27: רישום להסעות לתלמידי כיתות א' – ג' לתלמידים בתכנית "ניצנים בחגים" – שנה"ל התש"פ

מצורף קישור להודעה

יש למלא את הספח המצורף ולהעבירו למחלקת החינוך שבמועצה עד ליום חמישי ה – 18/12/19
לשלוח במייל למחלקת חינוך
hinuh@lehavim.muni.il
או לפקס: 08-9554774

לפרטים נוספים רישום להסעות לתלמידי כיתות א' – ג' לתלמידים בתכנית