ארכיון חדשות

04.12.2019 12:17: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

מצ"ב קישור להודעה

לפרטים נוספים