ארכיון חדשות

28.11.2019 08:52: הזמנה לערב תושבים "שולחן עגול" עם מהנדס המועצה

תושבים יקרים,

מצ"ב הזמנה לערב תושבים "שולחן עגול" עם מהנדס המועצה
שיערך ביום א' ב-15.12.2019 ,
אנו נשמח להשתתפותכם,

בברכה,
מחלקת הנדסה

הזמנה לערב תושבים