ארכיון חדשות

07.10.2019 08:48: קבלת קהל - וטרינר המועצה

תושבים נכבדים, בתוקפת החגים יחולו שינויים בקבלת קהל אצל וטרינר המועצה. ביום 10/10/19 - תתקיים קבלת קהל 16:00-19:00. ביום 17/10/19 - לא תתקיים קבלת קהל. גמר חתימה טובה