ארכיון חדשות

23.09.2019 10:52: זמני פינוי אשפה וגזם בחגי תשרי תש"פ

מצורף מסמך המכיל פירוט זמני פינוי אשפה וגזם בחגי תשרי תש"פ.

לפרטים נוספים זמני פינוי אשפה וגזם בחגי תשרי תש