ארכיון חדשות

19.09.2019 14:06: הודעה לבעלי כלבים

שוטטות כלבים ברשות הרבים ללא הבעלים היא עבירה על החוק.
יש לצאת עם כלב קשור ברצועה.
קנסות ינתנו ע"י המועצה לבעלי כלבים העוברים על החוק.

בכבוד רב
ד"ר אלי פרנס