ארכיון חדשות

22.08.2019 13:20: טלפון דיווח למוקד

106 - מטלפון נייח
08-6483197 - מטלפון נייד