ארכיון חדשות

16.06.2019 11:11: החלטה על התקשרות

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח.

מצ"ב קישור עם מסמך pdf.

לפרטים נוספים