ארכיון חדשות

29.05.2019 13:13: הודעה ממחלקת הגביה למשרתי מילואים פעילים

מאי 2019
תושבים יקרים,
הריני להודיעכם כי בהתאם לרשימה שהועברה ממשרד הביטחון, עודכנה הנחה
בארנונה בגובה 5% לשנת 2019 לחשבון התושבים המחזיקים בנכס בלהבים אשר הינם "חייל מילואים פעיל" כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח – 2008 המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה.

בברכה,
מחלקת הגבייה