ארכיון חדשות

14.05.2019 18:45: מיזמים סביבתיים - מועד אחרון להגשת ההצעות 30.5.19

רוצים להשפיע על הסביבה שלכם?
ראש המועצה והצוות המקצועי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מזמינים אתכם קבוצת התושבים להציע מיזמים סביבתיים קהילתיים חדשניים הקרובים ללבכם.

מצ"ב קישור קול קורא והנחיות בקובץ word

לפרטים נוספים מיזמים סביבתיים - מועד אחרון להגשת ההצעות 30.5.19