ארכיון חדשות

29.04.2019 09:07: שוטטות כלבים

תושבים יקרים.

לאור שוטטות כלבים בלתי מבוקרת ובלתי מרוסנת אשר גוררת צואה רבה הפזורה ברחבי הישוב וכן בעקבות נשיכות כלבים, נאלצת המועצה המקומית להבים להתחיל באכיפה אקטיבית הכוללת לכידת כלבים והטלת קנסות על בעליהם.
אנו מבקשים מכל בעלי הכלבים לפעול למניעת בריחתם ואלה אשר מטיילים עם כלבם, לעשות זאת עם שקית ניילון בכדי לאסוף את צואת הכלבים ולהשליכה לפח הקרוב .
תודה על שיתוף הפעולה .