ארכיון חדשות

18.04.2019 09:05: זבובים ביישוב

תושבים נכבדים,
בעיית הזבובים ביישוב מטופלת ע"י המשרד להגנת הסביבה.

פניות הציבור
כתובתנו:
המשרד להגנת הסביבה,
רח' כנפי נשרים 5, ת.ד 343370, ירושלים 95464
טלפון: 073-2733350/1
דוא"ל:
pniot@sviva.gov.il

לדיווחים סביבתיים דחופים:
מוקד הסביבה - 6911*

בתודה,
אבי מגוס - תברואן המועצה