ארכיון חדשות

18.04.2019 09:05: זבובים ביישוב

תושבים נכבדים, בעיית הזבובים ביישוב מטופלת ע"י המשרד להגנת הסביבה. פניות הציבור כתובתנו: המשרד להגנת הסביבה, רח' כנפי נשרים 5, ת.ד 343370, ירושלים 95464 טלפון: 073-2733350/1 דוא"ל: pniot@sviva.gov.il לדיווחים סביבתיים דחופים: מוקד הסביבה - 6911* בתודה, אבי מגוס - תברואן המועצה