ארכיון חדשות

07.01.2019 09:23: ביקור מנכ"ל משרד החינוך

ראש המועצה מר יוסי ניסן, חברי המועצה - ברוריה אליעז ועופר לוי,
עוזר ראש המועצה - נפתלי אדר, מנהלת מח' החינוך - בתיה הרפז
השתתפו בביקור מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב שהתקיים ביום שישי 4.1.19 בבי"ס אשל הנשיא. הביקור כלל סיור בחממה החקלאית, פגישה עם התלמידים הפעילים בפרויקט למידה ייחודי בחממה, דיון התפיסה החינוכית של בית הספר והצגת תוכניות ויוזמות חדשות וייחודיות.
ראש המועצה העלה לדיון את המחסור הקיים במרחבים המוגנים בבי"ס אשל הנשיא וזכה לאוזן קשבת בעניין חשוב זה.
כמו כן, העלו ראשי המועצות (יוסי ניסן ושי חג'ג) את חשיבות הקשרים ההדוקים בין המועצות להבים ומרחבים עם הנהלת הכפר ובית הספר.

לפרטים נוספים ביקור מנכ