ארכיון חדשות

09.11.2017 13:40: הודעה לתושבים בעלי הכלבים - מווטרינר הרשות

תושבים נכבדים,
שוטטות כלב ברשות הרבים היא עבירה.
כלבים משוטטים נלכדים ע"י המועצה. שחרורם מותנה בתשלום הקנס בגזברות, בימים ובשעות הפעילות של משרדי המועצה המקומית.

לידיעתכם,

ד"ר אלי פרנס
וטרינר רשותי

הודעה לתושבים בעלי הכלבים - מווטרינר הרשות