הודעה

תושבים יקרים,

על מנת לקבל את תלוש המיסים במייל
ובעתיד גם שירותים דיגיטלים
נא לשלוח את כתובת המייל שלכם
למחלקת הגביה

למלכה: malkaz@lehavim.muni.il

לרעות: reute@lehavim.muni.il