הודעה על בחירת וועדת בחירות להבים בהתאם לשינוי שנערך בזהות חבר וועדה מיום 04.09.2023

הודעה על בחירת וועדת בחירות להבים בהתאם לשינוי שנערך בזהות חבר וועדה מיום 04.09.2023

הודעה ממנהלת הבחירות אפרת הבא-הררי בנושא בחירת חברי וועדת בחירות להבים:

בהתאם לשינוי שנערך בזהות חבר וועדה מיום 04.09.2023, להלן חברי וועדת הבחירות:
יוסי ניסן וממלא מקומו: שמוליק רשף
ברוריה אליעז
עפר לוי
רונית דמרי עייאש
עדי זנד
מיכאל הווארד
אלעד ארזי- יו"ר הוועדה
שלומי שטרית
כיו"ר הוועדה נבחר אלעד ארזי.