הודעה מענף הסברה והדרכת אוכלוסייה כבאות והצלה לישראל:

נציב כבאות והצלה לישראל רב טפסר אייל כספי הוציא צו האוסר על הדלקת אש בכל רחבי הארץ וזאת בשל תנאי מזג אויר קיצוני.
הצו יחול ביום שישי 2.6 החל מהשעה 08:00 ועד 24:00
אנו קוראים לכם למלא אחר הוראות הצו, לגלות ערנות ולדווח ללוחמי האש בחיוג 102, על כל אירוע של עשן ואש.
יחד נשמור על החיים, על הטבע ועל הסביבה.