הודעה ממנהלת הבחירות לרשויות המקומיות – מועצה מקומית להבים בנושא חלוקת חוברות להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד לראש הרשות:

הודעה ממנהלת הבחירות לרשויות המקומיות – מועצה מקומית להבים
בנושא חלוקת חוברות להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד לראש הרשות:
לכל המעוניין,
חוברות המועמדים לרשימות המועמדים למועצה ולראש הרשות יחולקו בתאריכים הבאים במרכז הפעלה – משרד קב"ט הישוב – משרדי המועצה:
24 אוגוסט – יום חמישי- בין השעות 18:30 – 20:00
27 אוגוסט- יום ראשון- בין השעות 16:00 – 18:00
28 אוגוסט – יום שני- בין השעות 16:00 – 18:00
בברכה,
אפרת הבא-הררי
מנהלת הבחירות