הודעה ממחלקת שפ"ע: הצבנו לשירותכם שתי מכולות אשפה: במרכז המסחרי ליד פינת המיחזור ובחניית המועצה. המכולות יתנו לכם מענה במהלך החג, אם הפח הביתי שלכם יתמלא. חג שמח!

הודעה ממחלקת שפ"ע:
הצבנו לשירותכם שתי מכולות אשפה: במרכז המסחרי ליד פינת המיחזור ובחניית המועצה.
המכולות יתנו לכם מענה במהלך החג, אם הפח הביתי שלכם יתמלא.
חג שמח!