הודעה ממחלקת החינוך: על פי הנחיות משרד החינוך, החל ממחר (ראשון) יתקיימו שיחות כיתתיות ולמידה מרחוק באופן הדרגתי. מנהלות בתי הספר והגננות יעדכנו אתכם ואת ילדיכם במערכת השעות בהתאם להיערכותם. חשוב לנו להדגיש, כי לנוכח המציאות המורכבת, צוותי החינוך אינם מלאים. אנא גלו סבלנות והבנה. השתתפות ילדיכם בפעילות החינוכית חשובה מאד להחזרתם לשגרת למידה ולהגברת החוסן שלהם בתקופה הלא פשוטה.

הודעה ממחלקת החינוך:
על פי הנחיות משרד החינוך, החל ממחר (ראשון) יתקיימו שיחות כיתתיות ולמידה מרחוק באופן הדרגתי.
מנהלות בתי הספר והגננות יעדכנו אתכם ואת ילדיכם במערכת השעות בהתאם להיערכותם.
חשוב לנו להדגיש, כי לנוכח המציאות המורכבת, צוותי החינוך אינם מלאים.
אנא גלו סבלנות והבנה.
השתתפות ילדיכם בפעילות החינוכית חשובה מאד להחזרתם לשגרת למידה ולהגברת החוסן שלהם בתקופה הלא פשוטה.