הודעה ממחלקת הגבייה למקבלי הנחת קצבת זקנה / אזרח ותיק: בתחילת השנה אירעה תקלה שבעקבותיה לחלק מהתושבים לא נקלטה ההנחה המגיעה להם. התקלה תוקנה וכל מי שלא קיבל את ההנחה המגיעה לו, יקבל אותה בתלוש המיסים לתקופה הבאה 02/2024 (מרץ-אפריל).

23.1.2024
הודעה ממחלקת הגבייה למקבלי הנחת קצבת זקנה / אזרח ותיק:
בתחילת השנה אירעה תקלה שבעקבותיה לחלק מהתושבים לא נקלטה ההנחה המגיעה להם.
התקלה תוקנה וכל מי שלא קיבל את ההנחה המגיעה לו, יקבל אותה בתלוש המיסים לתקופה הבאה 02/2024 (מרץ-אפריל).
הודעה ממחלקת הגבייה למקבלי הנחת קצבת זקנה ואזרח ותיק