הודעה לתושבים – פתיחת מסגרות

תושבים יקרים,
אנו שמחים לבשר לכם כי לאחר חשיבה על צרכי ההורים והילדים בתקופה זו, הצלחנו לגייס את כח האדם והתקציב הנדרש לפתיחת המסגרות הבאות:

* מחר, יום שלישי 12.5, ל"ג בעומר, יפעלו גני טרום חובה וחובה, לילדים ששובצו השבוע לגן לימים א-ג. בגנים יעבדו סייעות המועצה המוכרות לילדים ועימן עובדות הצהרון המסורות. בכניסה ימלאו ההורים הצהרת בריאות לילד, ומסמך זה יהווה אישור הורים להשתתפות הילד במסגרת ביום זה.

* צהרוני הגנים – חוזרים לפעילות ביום רביעי. שעות – מסיום הגן ועד 16:30. הצהרונים יפתחו לילדים שנמצאים באותו יום בגן.
כדי להערך נכון להזמנת האוכל, אנא אשרו הגעתכם בקישור המצורף:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd3KSusUDLsv2sM8Jjs8jsGlnc8eY75xzvA9iHEW_UhmvPGw/viewform

* צהרוני ניצנים – יפתחו גם הם ביום רביעי ויפעלו בימים א-ה בשעות 13:00-16:30 על פי החלוקה של הקבוצות בבית הספר. קישור לרישום:

צהרון כיתה א' : https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/JkzLhEg200s3uY~JhDEl7W/$/?FromMatnasSite=1&KodMatnas=348&HugIndexNo=2658&HugSerialNo=1&KvutsaNo=1&fbclid=IwAR3z5EfwBLQheplVzQEZb4hMQ6Hjqge53Q3CQa83zSvQ4kExf8m_0XBVI3g

צהרון כיתה ב' : https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/WJYqg0qNCKMPwcUjAGusAW/$/?FromMatnasSite=1&KodMatnas=348&HugIndexNo=2658&HugSerialNo=1&KvutsaNo=2&fbclid=IwAR0MK_Vs2_IGb6llvYn5zf28z1v0h2MyqFy8aQjl0bX5j5Gom-KzkKlhObg

כל הפעילות בהתאם לתו הסגול של משרד הבריאות ומשרד החינוך.

בנוסף,
אנו עובדים על הכנת מסגרת משלימה לכל ילדי הגנים, שתפעל חמישה ימים בשבוע, בכל יום עבור הילדים שאינם משובצים בגן. פרטים בקרוב.