הודעה לפרסום – דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות בחירות 27 בפברואר 2024