בשל עבודות אחזקה ובקרה לתשתיות התאורה המתבצעות היום (שני 6/11), פנסי הרחוב עשויים לדלוק במהלך היום.

בשל עבודות אחזקה ובקרה לתשתיות התאורה המתבצעות היום (שני 6/11), פנסי הרחוב עשויים לדלוק במהלך היום.

עבודות אחזקה ובקרה לתשתיות התאורה