בעקבות כתבה שפורסמה בנושא הרחבת הישוב באתר "מגדילים", נבהיר כי ראש המועצה מתנגד לבניית 3,800 יחידות מעבר לכביש 31.

תושבים יקרים,

בעקבות כתבה שפורסמה בנושא הרחבת הישוב באתר "מגדילים", נבהיר כי ראש המועצה מתנגד לבניית 3,800 יחידות מעבר לכביש 31.

להלן התייחסות והבהרה בעניין:

1. בשנת 2005 הגישה המועצה מקומית להבים פניה למשרד הפנים להרחבת שטחי השיפוט של היישוב, לצורך פיתוח כלכלי ויצירת שטחי מגורים.

מאז ועד היום התחוללו שינויים גדולים (כמו קבלת ההחלטה מהזמן האחרון על הקמת יישוב חדש של 80 אלף תושבים צפונית ללהבים, בתחום המועצה האזורית "בני שמעון") אשר אינם עולים בקנה אחד עם טובת היישוב.

2. ועדת הגבולות שהוקמה בהמשך החליטה בשנת 2018 על העברת 4,638 דונם משטח השיפוט של המועצה האזורית בני שמעון ללהבים.

3. המדינה כבעלת השטח, באמצעות הותמ"ל (הוועדה למתחמי מגורים מועדפים) הכריזה על מתחמים מועדפים לבנייה וכך הכריזה על מתחם להבים צפון בעדיפות לבניית 3,800 יח״ד בצפון להבים מעבר לכביש 31.

4. כעת התכנית משלבת מגורים עם 200,000 מטר למסחר, תעסוקה ועוד.

5. במקביל פועלת המועצה להכנת תכנית אב כלכלית ללהבים 2040 ואנו נפעל בכל כוחנו ובכל האמצעים, לרבות פגישות עם נציגי ממשלה, על-מנת למקד את התכנית למסחר ותעסוקה בלבד, לטובת פיתוח והזנקת להבים בכל ההיבטים בדגש על יציבות כלכלית, פיתוח התרבות והחיים הקהילתיים, חינוך והעלאת רמת השירותים לתושבים.

נמשיך לעדכן אתכם בשקיפות מלאה ונקיים דיונים במתכונת "שולחנות עגולים" עם התושבים, ככל שתכנית האב הכלכלית ללהבים תתקדם וכפי שעשינו בנוגע לשכונת "שרונים".