בסוף השבוע האחרון קיבל המוקד היישובי לא מעט פניות מתושבים שראו רחפנים בשמי היישוב. לידיעת בעלי הרחפנים והטיסנים: בתקופה זו, בשל המלחמה, העלאת רחפנים וטיסנים לאוויר למטרות תחביב ופנאי אסורה!

בסוף השבוע האחרון קיבל המוקד היישובי לא מעט פניות מתושבים שראו רחפנים בשמי היישוב.
לידיעת בעלי הרחפנים והטיסנים: בתקופה זו, בשל המלחמה, העלאת רחפנים וטיסנים לאוויר למטרות תחביב ופנאי אסורה!