בית ספר

בית הספר "להבים"

מנהלת: רונית אביטן

מיקום: רחוב ורד 6, להבים

צוות מקצועי: 36מורים

תלמידים: 602 בית ספר להביםתלמידים ; בחטיבה הצעירה – 159 תלמידים

בית הספר להבים הוקם בשנת 1988, ברחוב הראשי של להבים. למשפחות התלמידים בבית הספר מודעות גבוהה לחשיבות החינוך ורכישת הידע. מעורבות ההורים בפעילות בית הספר ניכרת ותורמת רבות. הצוות החינוכי מקבל בשמחה ובברכה שיתוף פעולה זה.

בהיותו של בית הספר קהילתי, פועלות בו ועדות משותפות למורים ולהורים, אשר קבעו במשותף את מדיניות ופעילויות קהילתיות בבית הספר.

נושאים רבים נידונים בועדות בית הספר בהם משתתפים הורים, מורים ותלמידים. ההחלטות מתקבלות בתהליך של שיתוף והתייעצות.

אתר הבית של בית הספר להבים