בהמשך להחלטת ועדת התנועה לבטל את מעבר החצייה בשד' תמר מול המרכז המסחרי בשל הסיכון הנגרם מעצירת כלי רכב על המעבר עצמו, החלו העבודות להשלמת מעקה הבטיחות, מחיקת סימני מעבר החצייה וסימון המדרכה במקום באדום לבן. אנא הימנעו מחנייה במקום זה למען ביטחון כל המשתמשים בדרך.

בהמשך להחלטת ועדת התנועה לבטל את מעבר החצייה בשד' תמר מול המרכז המסחרי בשל הסיכון הנגרם מעצירת כלי רכב על המעבר עצמו,
החלו העבודות להשלמת מעקה הבטיחות, מחיקת סימני מעבר החצייה וסימון המדרכה במקום באדום לבן.
אנא הימנעו מחנייה במקום זה למען ביטחון כל המשתמשים בדרך.
מעבר החצייה בשד' תמר מול המרכז המסחרי