אל ציבור הקוראים: בשלב זה ספריית להבים סגורה לקבלת קהל בהנחיית פיקוד העורף והביטחון היישובי. הספרייה מחלקת קודים לאתר ICast למעוניינים. כדי לקבלם, אתם מוזמנים לפנות לסיגל בוואטסאפ 0546888415. אם אתם מעוניינים להגיע פיזית לספרייה לצורך השאלה, אנא תאמו זאת עם סיגל.

אל ציבור הקוראים:
בשלב זה ספריית להבים סגורה לקבלת קהל בהנחיית פיקוד העורף והביטחון היישובי.
הספרייה מחלקת קודים לאתר ICast למעוניינים.
כדי לקבלם, אתם מוזמנים לפנות לסיגל בוואטסאפ 0546888415.
אם אתם מעוניינים להגיע פיזית לספרייה לצורך השאלה, אנא תאמו זאת עם סיגל.
(יום ראשון | 15.10.23)