השבוע נערך כנס מתנדבים במכלול הנדסה ותשתיות בחירום, בהובלת מהנדס המועצה ובהשתתפות קב"ט היישוב, מפקד היקל"ר, צוות ההנדסה, צוות סע"ר ותושבי/ות להבים שנענו לקריאה להתנדב בתחום.

הכנס זימן היכרות וגיבוש בין מתנדבי מכלול הנדסה ותשתיות לבין מתנדבי סע"ר (סיוע עצמי ראשוני) והוצגו בו תפקידי המכלול ותרחישי הייחוס, לצד תצוגת תכלית של עגלת ציוד הסע"ר.

במסגרת הכנס קיבלו המתנדבים וסטים וכובעים כתומים, לצורך זיהוי שלהם בשטח בעת חירום.
מה הלאה?
בהמשך מתוכננים: מיפוי של המתנדבים/ות על פי תחומי עיסוקם (חשמל/רפואה/הנדסה/מים וכד') ובנייה של תכנית עבודה שנתית, שתבטיח את מוכנות המכלול למגוון מצבי חירום.
תודה למשתתפים שפועלים כל העת, כדי להיות ערוכים ומוכנים להגשת סיוע חיוני לתושבים וליישוב בכל תרחיש.