בלהבים הבזים האדומים מרגישים בבית

חם מהשטח – שידור ישיר מקן של בז אדום באחד הגגות בישוב