מרכז גישור

לוגומרכז הגישור בלהבים הינו מחלוצי המרכזים בארץ והוא מקיים גישורים במגוון נושאים ביישוב. משרד המשפטים, המעניק תעודה מטעמו למגשרים כדי לתת אסמכתא רשמית לעסוק בגישור, הכיר במרכז בלהבים כמוסמך לעסוק בגישורים בקהילה.

מרכז הגישור בלהבים מטפל במגוון נושאים לטובת הקהילה:

  • פתרון סכסוך שכנים
  • משפחה
  • חינוך
  • דיני עבודה
  • ארגונים וממסד

הטיפול בכל הנושאים הללו נעשה בדרך של הידברות והסכמה באמצעות תהליך הגישור ובעלות מינימלית סבירה. התהליך נעשה על ידי צוות מקצועי ומהימן אשר הוסמך במיוחד כדי לטפל בנושאים הללו ובו מגשרים מתושבי להבים וגם מחוצה לה. הנכם מוזמנים לפנות למרכז בכל אחד מהנושאים הללו כדי להביא לפתרון מוסכם לכל אחד מהצדדים.

בכוונת מרכז הגישור בלהבים לקיים בקרוב קורס גישור לתושבי להבים, מתוך כוונה להפיץ את השפה הגישורית בקרב האוכלוסיה בלהבים.

כמו גם בקרב תלמידי אשל הנשיא ודוגמה טובה נתנה כבר הסתדרות המורים אשר מעודדת בשנים האחרונות את אימוץ השפה. הקורס יועבר על ידי "מרכז גבים לגישור" שהנו מוותיקי בתי האולפנה לגישור בישראל והמנוסה שבהם.

תהליך ההכשרה יהיה מבוסס על הנסיון הרב שהצטבר במרכז גבים בהכשרת מגשרים במערכות שונות ובמערכות קהילתיות בפרט.

לפניות:
שרה אדרי: 050-6466711
חנה שגב: 052-3327619