מעקב אחר צריכת המים לתושב

דרך המערכת  התושבים יכולים לעקוב אחרי צריכת המים שלהם ולקבל  גם הודעות על דליפות וצריכה מוגברת בSMS  מייל ובאפליקציה.

מצ"ב קישור לרישום התושב למערכת